Exposition Art Blog: Box Link

Box Link
Please send us the following info regarding your advert
My e-mail address :  milenaolesinska77@gmail.com
Link title
Hyperlink to your website.
You can choose from three time options for your advert: 14,30 and 60 days are available.
State clearly in the subject of an e-mail "Hyperlink  Exposition Art Blog". This information also must be included in your bank transfer  notes.

1. Hyperlink will appear on our main site and sub sites of the service.
2. Link title might not extend 30 characters. Content cannot extend 100 characters, web address might not be longer than 70 characters.
3 Adding links to prohibited websites or those containing unlawful, pornographic, promoting hatred, terrorism, etc  contents is not allowed.
4 14 days -  7,50 USD
5. 30 days - 12,50 USD
6. 60 days - 20,00 USD
7. Once payment is being processed, your hyperlink will be published on our service site. We will confirm beginning and an end of publication period by separate e mail notifications.

Payment by bank transfer should be made to the bank details below stating that


Milena Olesinska
Poland Szczecin ul.Koszarowa 5
Bank Account : WBK PP L PP  

Santander  25 1090 2590 0000 0001 2347 4824

Box link :

Wyślij na nasz adres e-mail milenaolesinska77@gmail.com  następujące dane do umieszczenia reklamy tekstowej :
 - TYTUŁ LINKU
  - LINK DO STRONY
W treści wiadomości e-mail zaznacz na ile dni ma być umieszczona reklama 14,  30 lub 60 dni
W temacie wiadomości wpisz : Box Link Exposition Art Blog ( w tytule wpłaty bankowej - Box Link Exposition Art. Blog )


1.    Link umieszczony jest na stronie głównej i podstronach serwisu
2.    Tytuł linka nie może przekroczyć 30 znaków, treść linka 100 znaków, adres strony 70 znaków.
3.    Zabrania się dodawania linków do stron niezgodnych z międzynarodowym prawem, nie mogą zawierać treści o charakterze erotycznym, nawołujących do nienawiści rasowej, urażających czyjekolwiek uczucia i przekonania religijne, wulgarnych, nieetycznych i obraźliwych
4.    14 dni –  22,50 PLN
5.    30 dni –  37,50 PLN
6.    60 dni -  60,00 PLN
7.    Reklama zostanie dodana po wpłacie i zaksięgowaniu na koncie bankowym odbiorcy. O rozpoczęciu i końcu nadawania reklamy zostaniesz poinformowany za pośrednictwem poczty e-mail
Polecamy  również  reklamę w postaci 

1.  WPIS INSPIROWANY 
2.  BANER ZDJĘCIOWY W  5  POSTACH 
3.  BANER ZDJĘCIOWY NA STRONACH


PEŁNA OFERTA CENOWA REKLAM NA BLOGU
Milena Olesinska
Szczecin ul.Koszarowa 5 

Santander  25 1090 2590 0000 0001 2347 4824
No comments: